Multe - w takiej postaci musi jeszcze chwilę pozostać na krzaczku. Jest niedojrzałe.